Cordoba 6K/C

Coilovers
40-55mm
Cordoba 1.0/ 1.4/ 1.6/ 1.8T/16V/20V/ 1.9SDi/ 1.9TDi nicht für CUPRA "R"
Typ: 6K/C
Year : 7.99-02
Tuv